JOUW STEUN IS HARD NODIG

Hospice Dedemsvaart biedt liefdevolle zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Om de hoge zorgkwaliteit en warme aandacht te kunnen blijven bieden aan de gasten en hun naasten, is jouw hulp hard nodig. Hieronder staan verschillende manieren waarop je de Hospice Dedemsvaart kunt steunen.  

Hoe kun je bijdragen?

Je kunt het werk van de Hospice Dedemsvaart op vijf verschillende manieren steunen.

Eenmalige gift

Je kunt een eenmalige gift overmaken naar NL93 RBRB 0896 7747 08 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart of klik hier om een gift via Ideal over te maken.

Eenmalige gift via Ideal

Denk ook eens aan ons bij speciale gelegenheden zoals een verjaardag, jubileum of (her)opening van je bedrijf of organisatie. Vraag je gasten om ter gelegenheid hiervan een bijdrage over te maken aan de Hospice Dedemsvaart.

Wij zijn blij met iedere bijdrage en willen de gevers graag bedanken. Om dat mogelijk te maken vragen we je om bij ‘Mededelingen’ jouw adres te vermelden.

Vriend

Word onze Vriend

Je kunt Vriend worden van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart door per jaar/half jaar/kwartaal/maand een bijdrage te doneren. De hoogte van het bedrag bepaal je uiteraard zelf. Klik hier om je als Vriend aan te melden.

Schenkingen

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is fijn voor de Hospice omdat dit continuïteit van de werkzaamheden biedt. Bovendien is het voor jou als gever ook gunstig omdat het bedrag volledig aftrekbaar van de belasting. Hiervoor geldt dus geen minimum of maximum voor de hoogte van het bedrag.

De enige voorwaarde is, dat je minimaal vijf jaar lang, jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt én dat je dit vastlegt in een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ met de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart. Daarnaast moet nog een ‘Betalingsvolmacht periodieke gift in geld’ ingevuld worden.

Je kunt beide formulier hieronder downloaden. Stuur beide ingevulde en ondertekende formulieren op naar: Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart, p/a Hoofdvaart 204, 7701 JS Dedemsvaart. Na ondertekening door ons, krijg je jouw deel van de formulieren terug voor de administratie. Je moet deze goed bewaren, omdat de Belastingdienst hier bij een controle om kan vragen.

Schenkingen door middel van een notariële akte

Schenkingen via een notariële akte, ook wel ‘een gift in de vorm van termijnen van lijfrenten’ genoemd, zijn onder bepaalde voorwaarden voor 100% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De notaris kan hierover meer informatie geven en dit ook daadwerkelijk voor je regelen.

Schenken via een testament

Je kunt in jouw testament een legaat, feitelijk een schenking na het overlijden, opnemen ten gunste van de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart, of de stichting opnemen als mede-erfgenaam in het testament. De notaris kan hierover meer informatie geven en dit ook daadwerkelijk voor je regelen.

Meer informatie

Heb je vragen over de verschillende manieren waarop je de Hospice Dedemsvaart kunt steunen? Of wil je een activiteit organiseren om de Hospice Dedemsvaart te ondersteunen? Neem dan contact op met ons op vian info@vriendenhospicededemsvaart.nl .

Meer informatie over schenkingen en de wettelijke kaders staan op de website van de Belastingdienst.