LIEFDEVOLLE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE MOGELIJK MAKEN

Hospice Dedemsvaart biedt een warme en zorgzame omgeving voor mensen die medisch gezien uitbehandeld zijn, maar die niet thuis kunnen sterven. Die waardevolle zorg kunnen ze alleen bieden met hulp en ondersteuning van anderen.

De feitelijke zorg, ‘de handen aan het bed’, wordt betaald door de overheid en door vergoedingen van zorgverzekeraars. Voor alle andere noodzakelijke voorzieningen, zoals de inrichting, materialen en onderhoud, is de hospice afhankelijk van donaties, giften en sponsoring.

WIE ZIJN DE VRIENDEN VAN HOSPICE DEDEMSVAART?

De Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart bestaat uit 10 enthousiaste vrouwen die zich betrokken voelen bij de hospice. We maken ons sterk voor het inzamelen van geld en andere middelen, om het verblijf van de gasten en hun naasten in de hospice, zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doen we onder andere door het werven van Vrienden, donateurs en sponsors, door het organiseren van activiteiten en door communicatie en PR.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart wordt gevormd door:

Bianca Takens-Nanning

Bianca Takens-Nanning

Voorzitter
Astrid Ramaker

Astrid Ramaker

Secretaris

Margreet Rooth

Margreet Rooth

Penningmeester

Simone Breet

Simone Breet

bestuurslid

Daarnaast ontvangen we ondersteuning bij activiteiten van:

Ester Nanning

Ester Nanning

Jessica Brakke

Jessica Brakke

Ellen Mastenbroek

Julia Schuurhuis

Julia Schuurhuis

Margreta Kragt

Margreta Kragt

Nanda Smit

WAT DOEN DE VRIENDEN VAN HOSPICE DEDEMSVAART?

Fondsenwerving

Voor het draaiend houden van Hospice Dedemsvaart zijn altijd financiële middelen nodig. Wij helpen de hospice door Vrienden, donateurs en sponsors te werven die met financiële middelen de hospice willen ondersteunen. De giften maken het mede mogelijk dat gasten in de hospice hun laatste levensdagen in een warme en zorgzame omgeving door kunnen brengen.

Geldbesteding

Het gebouw, de inrichting, de tuin en de parkeerplaatsen, worden zoveel mogelijk door vrijwilligers onderhouden. Maar hiervoor zijn soms zijn ook nieuwe materialen of gereedschappen nodig. Wij maken ons er sterk voor dat deze middelen er komen, zodat de gasten en hun naasten altijd kunnen rekenen op een huiselijk en comfortabel verblijf.

Communicatie en PR

Een grote en goede bekendheid van de Hospice Dedemsvaart is belangrijk voor het krijgen van donaties, giften en schenkingen. Daarom verzorgen wij een deel van de PR en communicatie van de hospice. Via de website, social media en activiteiten zorgen we ervoor dat de hospice onder de aandacht komt van een breed publiek en dat hiervoor draagvlak wordt gecreëerd.

Activiteiten

Om geld in te zamelen voor de Hospice Dedemsvaart organiseren we regelmatig activiteiten waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan de hospice. Denk hierbij aan een high tea, een wielertocht of de verkoop van oliebollen. Wij zijn ook blij als anderen een activiteit willen organiseren om de Hospice Dedemsvaart te ondersteunen. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met ons.

Wil je het waardevolle werk van Hospice Dedemsvaart steunen? Word onze Vriend of doneer

Alle steun, groot of klein, is enorm welkom en wordt erg gewaardeerd!