WORD OOK VRIEND VAN HOSPICE DEDEMSVAART

Vrienden die financieel bijdragen zijn erg belangrijk voor het functioneren en voortbestaan van de Hospice Dedemsvaart. Want alleen daardoor kan de hospice de hoge zorgkwaliteit en warme aandacht bieden aan de gasten en hun naasten. Jouw steun als Vriend is dus heel belangrijk en daarom maken we ons als Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart sterk voor het werven van Vrienden.

HOE WORD JE VRIEND?

Je kunt het werk van de medewerkers en de vrijwilligers actief ondersteunen met een periodieke gift. Alle steun, groot of klein, is enorm welkom en wordt erg gewaardeerd. Verder doen wij ons best om onze Vrienden regelmatig op de hoogte te houden van de activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.

Word onze Vriend door de Vriendenkaart te downloaden. Vul de gegevens op de Vriendenkaart in en stuur deze op naar:

Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart,
Hoofdvaart 204, 7701 JS Dedemsvaart
Of naar:
Hospice Dedemsvaart,
Baron van Dedemlaan 2, 7701 HT Dedemsvaart

Je kunt de ingevulde Vriendenkaart ook in de brievenbus van de hospice doen.

Voordelen van de ANBI-status
De Stichting Hospice Dedemsvaart en de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status heeft de volgende voordelen:

  • Voor donateurs zijn de giften aan de Hospice Dedemsvaart en de Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • Bij eenmalige giften geldt de voorwaarde dat het totaal aan giften van de donateur in de aangifte inkomstenbelasting, boven het drempelbedrag uitkomt.
  • Periodieke giften zijn wel volledig aftrekbaar, zonder drempel en zonder maximum, mits de giften zijn vastgelegd in een overeenkomst. Er is sprake van een periodieke gift als je een overeenkomst met de Stichting sluit waarin je voor minimaal 5 jaar een jaarlijks vaste bijdrage toezegt. Je bepaalt zelf het jaarlijkse bedrag. Het formulier voor deze overeenkomst kun je hier downloaden.

Steun ons

Hoe kun je bijdragen?

De Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart heeft van de Belastingdienst een ANBI-verklaring ontvangen. Dat betekent dat giften aan Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart (deels of geheel) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.